කාමරේ ඉන්න අය

හද්ද ලාංකික කාමරේකි

Thursday, February 28, 2013

මේක හරි ප්‍රශ්නයක් බොලවූ !


මම මේ ලගදි අක්කා කෙනෙක්ගේ මගුල් ගෙදරකට ගිහින් දුන්න 
ප්‍රසන්ට් එකට තෑන්ක්ස් කරලා මෙයා මට ලියුමක් එවුව !

ඒ තෑග්ග එයාට ඕනිම වෙලා තිබ්බ එකක්ලු , 

'අමුත්තන්ට සංග්‍රහ' කොරනකොට 
හැම වෙලාවකම එයා ඒක පාවිච්චි කරනවත්ලු,


"මචංලා , මගේ හිතට මේක හෙන වදයක් ! 

මොකද මම අක්කට තෑගී කරේ

බෙඩ් ෂීට්ස් !!!":O :D "